KST...H100N Korytko H100 07.10.2020

KST...H100N Korytko H100

Prowadzenie trasy kablowej w halach lub
miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji
wsporczych. Duża wytrzymałość koryt
pozwala na stosowanie podpór nawet co 8 m.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011 dla zamówień:
- KSP... - powyżej 200 m
- KSC.../3 (trzymetrowe) - powyżej 200 m
- KST... - powyżej 200 m
E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.,
wykonanie z rzadszą perforacją w dnie
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje

Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania:

- korytek o perforowanych burtach
- korytek o długościach od 2 do 12 mb.
- korytek z blachy o grubościach 1,2; 2,5 m

Korytka przystosowane do montowania uchwytów kablowych UKZ1/UKZO1 i UKZ2. 
Uwaga
Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.