ZPN...F Zapinka 07.10.2020

ZPN...F Zapinka

Zabezpiecza pokrywę przed zsunięciem

Materiał

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów
o max. wymiarze 200 mm,

Dodatkowe informacje

- montaż pokryw na korytkach perforowanych.