KCJ...H50 Korytko H50 07.10.2020

KCJ...H50 Korytko H50

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,
lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze 200 mm
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL
E - stal kwasoodporna

Dodatkowe informacje

- opcja F dostępna dla koryt KCJ...H50 przy zamówieniu powyżej 300 m.
- opcja E dla grubości ≤ 1,0mm - rzadsza perforacja

- zamówienia poniżej 504 m realizowane będą w dłuższym terminie - po uzgodnieniu z działem handlowym

- system bezłącznikowy. Łączenie koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i skręcenie śrubami
SGKM6x12 lub SGM6x12.
- opcja F dostępna dla koryt KCD...H50 przy zamówieniu powyżej 300 m.
- opcja E dla grubości ≥ 1,2mm: rzadsza perforacja, brak przetłoczenia górnego do zatrzaskiwania pokrywy,
brak wycięć w burtach na końcach koryta - łączenie koryt tylko za pomocą łaczników.
- proponowane zamienniki posiadają zbliżone parametry wytrzymałościowe
- zamówienia poniżej 504 m realizowane będą w dłuższym terminie - po uzgodnieniu z działem handlowym