RO1 Rynna ochronna Drabiny H45 07.10.2020

RO1 Rynna ochronna Drabiny H45

Wraz z uchwytem kablowym UK...
do mocowania przewodów elektrycznych.
Dodatkowa ochrona przewodu

Materiał

Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Dodatkowe informacje

Zaleca się stosowanie min. jednej rynny ochronnej przy mocowaniu
kabla uchwytem UK... (od strony szczebli).