PLC23/01 Płaskownik 07.10.2020

PLC23/01 Płaskownik

Łączenie burty przy tworzeniu kształtki z korytka
siatkowego z wykorzystaniem zacisków ZS/ZSO

Materiał

Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
G - stal cynkowana galwanicznie
PN-EN ISO 2081:2011
F - stal cynkowana metodą cynku płatkowego
PN-EN ISO 10683:2014-09
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL