ZPNH60... Zapinka 06.10.2020

ZPNH60... Zapinka

Zabezpieczenie pokrywy przed zsunięciem.

Materiał

Taśma cynkowana metodą cynku płatkowego
PN-EN ISO 10683:2014-09
Taśma ze stali kwasoodpornej (ZPN E).