NR... Nakrętka rombowa 06.10.2020

NR... Nakrętka rombowa

Montaż konstrukcji z ceownikiem o szer.40 mm

Materiał

Stal cynkowana galwanicznie.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal w gat. A2 lub A4.