CWE100H50...MC Ceownik wzmocniony 06.10.2020

CWE100H50...MC Ceownik wzmocniony

Element konstrukcji nośnej- pionowe słupy
podporowe konstrukcji wolnostojących

Materiał

Stal S250GD w powłoce Magnelis®

Dodatkowe informacje

Zalety:
- gęsta perforacja umożliwia niwelację nierówności powstałych
przy montażu konstrukcji w niejednorodnym gruncie oraz
umożliwiaj montaż konstrukcji z nieznacznie zmienionym
kątem nachylenia
- wykonanie z materiału w powłoce Magnelis® o bardzo
wysokiej odporności na korozję


Do montażu należy użyć:
- śrub SGKFM10x20